Forventninger til dig som frivillig

Ideen i et FIM Træf er at motorcyklister planlægger en god oplevelse for andre motorcyklister. Som frivillig er den vigtigste egenskab at du forsøger at hjælpe deltagerne med det problem som de kommer til dig med. Du er den gode vært som gerne vil se sine gæster nyde tiden sammen med dig.

Med mere end 1000 deltagere fra over 20 lande er der mange opgaver som skal løses på alle tider af døgnet, så du er parat til at ændre dine opgaver når situationen kræver det, men også sige til når du ikke kan løse opgaven som du er igang med. Kort sagt sikre de som skal handle får besked.

hjaelpere

Hvem deltager som hjælpere ved FIM Træf?

De frivillige som hjælper til ved FIM Træf er erfarne motorcyklister som også i andre sammenhænge er aktive for at skabe goodwill for motorcyklismen og arbejder i klubber og organisationer. Ønsket om at gøre motorcykelturisme kendt i de enkelte lande betyder også at frivillige fra lokalområdet som ikke selv kører motorcykel, men som synes om ideen er hjælpere. Roskilde Tekniske Skole har siden 2016 løst opgaver for FIM Rally Touring 74.

Et FIM Træf bygger også på hjælp fra lokalområdet, myndigheder og kommune og venner og familie som gerne vil være med.

Hvor mange timer skal en frivillig arbejde?

Du kan være frivillig helt ned til få timer f,eks hvis du medvirker til tolkning fra scene. Du vil få den forplejning som du har brug for når du er på vagt, men ikke overnatningsplads og deltagelse i det øvrige program. Der kan naturligvis aftales individuelt når opgaven kræver det.

For at deltage på lige fod med de øvrige deltagere skal frivillige udføre opgaver svarende til 12 timer. Det betyder at du kan nyde samme tilbud som de betalende deltagere, med de få undtagelser som f.eks udflugter og ekstra tilbud. Du vil i praksis opleve at du gerne vil være aktiv sammen med andre frivillige og deltagerne - og det er der også plads til.

Hvad med gæster, familie og børn når man er frivillig?

Kun tilmeldte frivillige og deltagere med gyldigt id-kort må komme ind og ud af området. Så gæster kan ikke besøge pladsen hvis ikke de deltager som frivillig.
Frivillige kan som alle andre blive udsat for uforudsete hændelser som kræve kontakt med familie. Det vil altid være muligt at træffe en aftale med træfledelsen via sekretariatet i sådanne tilfælde.

Børn skal ikke være en forhindring for at være frivillig ved FIM Træf 2019. Dog kan vi som arrangør ikke sikre faciliteter på forhånd til f.eks pasning mv. det må familierne træffe aftale om før eller under FIM Træf. Erfaringen viser at der er plads til børn. Unge kan deltage som frivillige til de opgaver som myndighederne tillader og er at sidestille med voksne med hensyn til krav om indsats.