Salgs og leveringsbetingelser

Arrangøren

FIM RALLY TOURING 74
Krohaven 112
4140 Borup
CVR: 40150455

Kontaktperson: Formand, Flemming Aage Nielsen
Telefon: 42 68 68 56
E-mail: info@fimrallytouring74.dk

Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:


FIM RALLY 2019
Roskilde Dyrskueplads
Darupvej 19D
4000 Roskilde


§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Safeticket formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og FIM RALLY TOURING 74. 

§ 2. BETALING

Der kan betales med, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt. 

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via direkte download samt elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) straks efter betaling. Pengene hæves på dit betalingskort når billetten afsendes. 

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at FIM RALLY TOURING 74 opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

FIM RALLY TOURING 74 overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den FIM/CTL om det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at FIM RALLY TOURING 74 kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

FIM RALLY TOURING 74 videregiver ikke oplysningerne til andre end de som er beskrevet i bestemmelserne for FIM. 

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten kan KUN refunderes af FIM RALLY TOURING 74 og KUN i tilfælde af aflysning.

Køberen forpligter sig til at oplyse bestillingsnummer/bookingnummer på tilmeldingsdokumenter, samt sikre at bestilling og betaling for de billetter som skal betales via den nationale motor organisation er korrekte.

Køberen er forpligtet til at betale for det antal billetter som er bestilt online uanset hvad der oplyses på tilmeldings papirene. FIM RALLY TOURING 74 kan disse tilfælde medvirke til at billetterne overdrages til anden køber.

Bestillings og leveringsgebyrer refunderes ikke.

Der henvises til bestemmelserne i Supplerende Bestemmelser for 74. FIM Rally 2019, Danmark.

Al henvendelse herom rettes til FIM RALLY TOURING 74 kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt og i de Supplerende Bestemmelser for 74. FIM Rally 2019, Danmark.

Moms udgør 25% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet. 

§ 6. FORTRYDELSESRET

Safeticket fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og FIM RALLY TOURING 74 der sælger billetterne via Safetickets onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. 

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

FIM RALLY TOURING 74 kan alene foretage ændringer efter aftale med Forretningsudvalget for 74- FIM Træf 2019 og FIM/CTL. Ændringer meddeles gennem de nationale motororganisationer. 

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Roskilde.